2019-12-05 11:10:05

Obavijest o održavanju roditeljskog sastanka za predstavljanje i odabir ponude sukladno Javnom pozivu 2/2019 maturalna ekskurzija Grčka

     

   SREDNJA ŠKOLA

    „VLADIMIR GORTAN“

                  BUJE

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

    „VLADIMIR GORTAN“

                  BUIE

KLASA:602-03/19-15/02

URBROJ: 2105-21-01-19-10

Buje, 4. prosinca 2019.

 

Obavijest o odabiru ponuda po objavljenom javnom pozivu za organizaciju i provedbu maturalnog izleta - destinacija Grčka

Temeljem članka 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor ponuda za izvanučioničku aktivnost - maturalna ekskurzija u Grčku za treće razrede (3.a, 3.b, 3.c)  dana 26. studenog 2019. godine s početkom u 14:00 sati.

 

Na sastanku Povjerenstva  utvrđeno je da je u otvorenom roku Javnog poziva broj 2/2019 pristigla jedna ponuda i to:

 

Speranza d.o.o., Zagreb

 

Na sastanku Povjerenstva bili su prisutni članovi: Ana Zubčić Kuhar, prof. – predsjednik, Aljoša Sirotić, prof. – razrednik, Dolores Mihelić Malbašić, prof. – razrednik, Dubravka Puljar Kovačević, prof. – razrednik, Giancarlo Antonini, predstavnik roditelja – član, Gaia Bogolin, učenik – član, Rafael Kraljić, učenik – član te se pristupilo otvaranju pristiglih ponuda i utvrđivanju udovoljavaju li traženim uvjetima sukladno Javnom pozivu te je utvrđeno kako pristigla ponude udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva te su iste prihvaćene.

Odsutni članovi: Neda Šimunić Auguštin, predstavnik roditelja – član, Tamara Vukotić, predstavnik roditelja – član, Lidija Filipović, prof. pratitelj, Erik Vesnaver, učenik – član.

 

Otvaranju ponuda na sastanku Povjerenstva nije bio prisutan predstavnik agencije koja je uputila ponudu.

 

Ovim se putem obavještava  agencija Speranza d.o.o., Zagreb da će se roditeljski sastanak za konačni odabir agencije maturalnog izleta učenika 3.a, 3.b i 3.c razreda održat dana 11. prosinca 2019. godine u 17:00 sati u SŠ „Vladimir Gortan“ Buje te se agencija poziva na predstavljanje svoje ponude prema podatcima traženim i dostavljenim u ponudi sukladno sljedećem rasporedu:

 

Speranza d.o.o., Zagreb – 17.05-17.25 sati

 

 

U slučaju da predstavnici navedene agencije nisu u mogućnosti odazvati se pozivu mole se da nas pisano obavijeste na e-mail adresu ured@ss-vgortan-buje.skole.hr te će u tom slučaju ponudu predstaviti učitelj voditelj sukladno članku 15. stavku 5. Pravilnika o izvođenju izleta ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Odluku o odabiru ponude donose roditelji i učitelj voditelj i učitelj pratitelj većinom glasova nazočnih te je odluka roditelja konačna.        

                                                                                                                   Povjerenstvo


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje