2019-06-04 11:28:39

Natječaj za radno mjesto tajnika/ice na određeno puno radno vrijeme-zamjena za odsutnu djelatnicu

         SREDNJA ŠKOLA

    "VLADIMIR GORTAN"

                  BUJE

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

    "VLADIMIR GORTAN "

                  BUIE

KLASA: 112-01/19-01/03

URBROJ: 2105-21-01-19-3

Buje, 4. lipnja 2019.  

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2105-21-01-19-01 od 29. siječnja 2019. godine, članka 8. Pravilnika o radu srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje KLASA: 003-05/18-01/05, URBROJ: 2105-21-01-18-1 od 28. prosinca 2018. godine, članka 106. Statuta srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje KLASA: 012-01/19-01/01, URBROJ: 2105-21-01-191 od 11. ožujka 2019. godine raspisuje se:

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

 

1. TAJNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica,

                             - na određeno, zamjena do povratka na rad odsutne radnice

                             - puno radno vrijeme – 40 sati

                             - ugovara se probni rad od 90 dana

                             - na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13.

                               Zakona o ravnopravnosti spolova


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje