2018-02-26 13:42:34

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa -Državna Geodetska uprava

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula-Pola, Odjel za katastar nekretnina Buje - Buie objavljuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnu geodetsku upravu koji objavljujemo u cijelosti kao privitak ovoj obavijesti.

Mole se zainteresirani učenici koji su završili školovanje u našoj Školi da se jave na navedeni Javni poziv.


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje