2016-06-14 14:16:30

DOPUNSKI RAD - raspored

Dopunski rad za učenike s jednom ili dvije zaključene negativne ocjene počinje u četvrtak 16.6.2016. a završava u četvrtak 30.6.2016. godine.

Dopunski rad nije raspoređen u sve radne dane u navedenom razdoblju zbog održavanja ispita Državne mature.

Učenici trebaju doći u školu samo u dane kada je predmet iz kojeg imaju negativnu ocjenu.

Dopunski rad se odvija u blokovima od 2 ili 3 školska sata bez odmora. Odmori za učenike i nastavnike su između blokova.

Nastavnik predmeta iz kojeg je dopunski rad odredit će učionicu u kojoj će se odvijati nastava dopunskog rada.

Učenici su dužni pohađati dopunski rad. U protivnom će biti upućeni na popravni ispit u kolovozu 2016.

U privitku se nalazi raspored.


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje