2014-12-05 07:41:31

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN 67/14) Srednja škola  "Vladimir Gortan" Buje  objavljuje

 

JAVNI POZIV

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 

  • za učenike3.a, 3.c, i 3.d razreda Srednje škole "Vladimir Gortan"                                        (Buje - Grčka      22. - 29.8.2015.)

 

Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama škole na priloženom i propisanom obrascu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do  roka označenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje , Školski brijeg 1, 52460 Buje. 

Prednost ima ponuditelj koji u slučaju opravdane spriječenosti učenika (smrtni slučaj ili teža bolest) vraća 100% uplaćenog iznosa.

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole.

 

Ravnateljica

Ana Zubčić Kuhar, prof. 

 


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje