2014-10-31 12:02:38

OBAVIJEST ZA UČENIKE STREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA GRADA UMAGA

Obavještavamo učenike srednjih škola koje imaju pravo na sufinanciranje mjesečnih voznih karata temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, a kojima Grad Umag sufinancira 25 % cijene mjesečne vozne karte ( odnosno dio karte za relaciju Umag – Poreč  te relacije s područja Grada Umaga za Buje), a koji su kupili karte za rujan i listopad 2014. da će im se za studeni i prosinac naplatiti razlika u cijeni.

Istarska županija donijela je odluku da za školsku godinu 2014/2015 ne sufinancira mjesečne vozne karte za srednjoškolce kako je to činila u protekloj školskoj godini.

Navedena razlika u cijeni je razlika između limita prema Odluci i 75% cijene karte.

Kako nismo imali na vrijeme informaciju prodaja je za rujan i listopad krenula kao da će sufinanciranja županije biti.

 

Izvinjavamo se na ovom propustu .

 

 

 

 

 

                                                        Direktor Sektora putničkog prometa

                                                        Domagoj Crnčić, oec. 


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje