2014-10-28 11:24:29

Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave

Javni poziv za organizaciju  izvanučioničke nastave

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN 67/14) Srednja škola  "Vladimir Gortan" Buje  objavljuje

 

JAVNI POZIV

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 

za učenike  2.a, 2.c, 2.d, 3.a, 3.c, 3.d i 4.c razreda Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje,  Verona - Padova

20. ožujka 2015.  – broj ponude 02/2014

 

Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama škole na priloženom i propisanom obrascu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do  roka označenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje , Školski brijeg 1, 52460 Buje. 

Prednost ima ponuditelj koji u slučaju opravdane spriječenosti učenika (smrtni slučaj ili teža bolest) vraća 100% uplaćenog iznosa.

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole.

 

Ravnateljica

Ana Zubčić Kuhar, prof. 

 

 


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje